Tòa BAHAMAS không có căn 1 phòng ngủ.

  Cho Thuê 2PN
 • 26 Triệu/tháng
 • 89m²
 • 2 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 2PN
 • 23 Triệu/tháng
 • 89m²
 • 2 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 2PN
 • 18 Triệu/tháng
 • 88m²
 • 2 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 2PN
 • 1.100 $/tháng
 • 89m²
 • 2 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 2PN
  Cho Thuê 2PN
 • 1,100 $/tháng
 • 89m²
 • 2 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 2PN
 • 23 Triệu/tháng
 • 90m²
 • 2 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 2PN
 • 25 Triệu/tháng
 • 89m²
 • 2 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 2PN
 • 1.100 $/tháng
 • 88m²
 • 2 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 2PN
 • 18 Triệu/tháng
 • 91m²
 • 2 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 2PN
 • 19 Triệu/tháng
 • 89m²
 • 2 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 2PN
 • 19 Triệu/tháng
 • 89m²
 • 2 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 3PN
 • 2.100 $/tháng
 • 143m²
 • 3 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 3PN
 • 36 Triệu/tháng
 • 117m²
 • 3 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 3PN
 • 33 Triệu/tháng
 • 118m²
 • 3 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 3PN
 • 30 Triệu/tháng
 • 117m²
 • 3 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 3PN
 • 39 Triệu/tháng
 • 143m²
 • 3 PN
 • 3 WC
  Cho Thuê 3PN
 • 39 Triệu/tháng
 • 117m²
 • 3 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 3PN
 • 41 Triệu/tháng
 • 142m²
 • 3 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 3PN
 • 35 Triệu/tháng
 • 143m²
 • 3 PN
 • 3 WC
  Cho Thuê 3PN
 • 1.800 $/tháng
 • 118m²
 • 3 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 3PN
 • 38 Triệu/tháng
 • 118m²
 • 3 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 3PN
 • 33 Triệu/tháng
 • 118m²
 • 3 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 3PN
 • 32 Triệu/tháng
 • 118m²
 • 3 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 4PN
 • 3.000 $/tháng
 • 167m²
 • 4 PN
 • 3 WC
  Cho Thuê 4PN
 • 3.200 $/tháng
 • 167m²
 • 4 PN
 • 3 WC
  Cho Thuê 4PN
 • 3.300 $/tháng
 • 309m²
 • 4 PN
 • 3 WC
  Cho Thuê 4PN
 • 3.000 $/tháng
 • 164m²
 • 4 PN
 • 3 WC
  Cho Thuê 4PN
  Cho Thuê 4PN
 • 35 Triệu/tháng
 • 167m²
 • 4 PN
 • 3 WC
  Cho Thuê 4PN