Cho Thuê 1PN
 • 650 $/tháng
 • 76m²
 • 1 PN
 • 1 WC
  Cho Thuê 1PN
 • 15 Triệu/tháng
 • 57m²
 • 1 PN
 • 1 WC
  Cho Thuê 1PN
 • 16 Triệu/tháng
 • 57m²
 • 1 PN
 • 1 WC
  Cho Thuê 2PN
 • 1.500 $/tháng
 • 125m²
 • 2 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 2PN
 • 25 Triệu/tháng
 • 83m²
 • 2 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 2PN
 • 1.200 $/tháng
 • 97m²
 • 2 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 2PN
  Cho Thuê 2PN
 • 25 Triệu/tháng
 • 110m²
 • 2 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 2PN
 • 16.5 Triệu/tháng
 • 85m²
 • 2 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 2PN
 • 23 Triệu/tháng
 • 92m²
 • 2 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 2PN
 • 1.100 $/tháng
 • 110m²
 • 2 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 2PN
 • 20 Triệu/tháng
 • 91m²
 • 2 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 2PN
 • 1.100 $/tháng
 • 110m²
 • 2 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 2PN
 • 1.200 $/tháng
 • 125m²
 • 2 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 2PN
 • 1.500 $/tháng
 • 110m²
 • 2 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 3PN
 • 2.800 $/tháng
 • 180m²
 • 3 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 3PN
 • 62 Triệu/tháng
 • 180m²
 • 3 PN
 • 3 WC
  Cho Thuê 3PN
 • 1.500 $/tháng
 • 125m²
 • 3 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 3PN
 • 1.900 $/tháng
 • 118m²
 • 3 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 3PN
 • 46 Triệu/tháng
 • 185m²
 • 3 PN
 • 3 WC
  Cho Thuê 3PN
 • 65 Triệu/tháng
 • 250m²
 • 3 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 3PN
 • 1.900 $/tháng
 • 117m²
 • 3 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 3PN
 • 2.500 $/tháng
 • 223m²
 • 3 PN
 • 2 WC
  Cho Thuê 3PN
  Cho Thuê 3PN
 • 2.500 $/tháng
 • 180m²
 • 3 PN
 • 3 WC
  Cho Thuê 3PN
 • 40 Triệu/tháng
 • 164m²
 • 3 PN
 • 3 WC
  Cho Thuê 3PN
  Cho Thuê 4PN
 • 3.000 $/tháng
 • 217m²
 • 4 PN
 • 3 WC
  Cho Thuê 4PN
 • 60 Triệu/tháng
 • 260m²
 • 4 PN
 • 3 WC
  Cho Thuê 4PN
 • 2.500 $/tháng
 • 200m²
 • 4 PN
 • 3 WC
  Cho Thuê 4PN
  Cho Thuê 4PN
 • 4.000 $/tháng
 • 250m²
 • 4 PN
 • 3 WC
  Cho Thuê 4PN
  Cho Thuê 4PN
 • 41 Triệu/tháng
 • 200m²
 • 4 PN
 • 3 WC
  Cho Thuê 5PN
 • 7.000 $/tháng
 • 300m²
 • 5 PN
 • 4 WC
  Cho Thuê 3PN
  Cho Thuê 4PN
 • 2.500 $/tháng
 • 200m²
 • 4 PN
 • 3 WC
  Cho Thuê 4PN
  Cho Thuê 5PN
 • 8.000 $/tháng
 • 500m²
 • 5 PN
 • 6 WC
  Cho Thuê 4PN